LifeGamist .com

Tên miền danh hiệu của VietnamUni.com dành cho những người am hiểu Học thuyết Trò chơi cuộc đời LifeGamism.com

Giới thiệu

Nếu bạn có CVname.comYourCVname.CVname.com và được VietnamUni.com cấp tên miền danh hiệu LifeGamist.com thì sẽ được sở hữu vĩnh viễn hai tên miền:

Hai tên miền này luôn tồn tại vĩnh viễn mà không cần gia hạn như các tên miền thông thường. 

Vui lòng xem hướng dẫn đăng ký tên miền này tại Lifegamist.cupVN.com